Kontakt

Dyrektor

Przemysław Karg

Zastępca Dyrektora

(Dyrektor Artystyczny)

Piotr Tamborski

Sekretariat 

Anna Romaniuk

Kino

Dział Finansowo-Księgowy

 

Główna Księgowa
Sylwia Raźna

Kadry, płace
Urszula Wawryk

Inspektora Ochrony Danych
Monika Matela

Dział Promocji i Organizacji Imprez

Promocja, grafika, kontakt z mediami

Monika Jakuszewicz

Alicja Guzik

Organizacja imprez, usługi techniczne, wynajem sal i sprzętu
Grzegorz Zawadzki

Organizacja imprez, zespoły, technika
Roman Boryczka

Reklama Gazeta Słubicka

Galeria Okno, Mała Galeria
Kurator, zajęcia plastyczne i fotograficzne
Anna Panek-Kusz

Asystent, zajęcia plastyczne, fotograficzne
Tomasz Fedyszyn