Kontakt

dyrektor
Przemysław Karg

zastępca dyrektora
Piotr Tamborski

sekretariat
Alicja Guzik

główna księgowa
Sylwia Raźna

kadry, płace, kasa
Urszula Wawryk

Inspektora Ochrony Danych
Monika Matela

Organizacja imprez, usługi techniczne, wynajem sal i sprzętu
Grzegorz Zawadzki

Organizacja imprez, zespoły, technika
Roman Boryczka

Reklama Gazeta Słubicka

Kino

Galeria Okno, Mała Galeria
Kurator, zajęcia plastyczne i fotograficzne
Anna Panek-Kusz

Asystent, zajęcia plastyczne, fotograficzne
Tomasz Fedyszyn