Kontakt

Dyrektor
Tomasz Stefański

Sekretariat
Małgorzata Pasternak

Główna księgowa
Sylwia Raźna

Kadry, płace, kasa
Urszula Wawryk

Inspektora Ochrony Danych
Monika Matela

Organizacja imprez, usługi techniczne, wynajem sal i sprzętu
Małgorzata Pasternak

Organizacja imprez, zespoły, technika
Roman Boryczka

Reklama Gazeta Słubicka

Kino

Galeria Okno, Mała Galeria
Kurator, zajęcia plastyczne i fotograficzne
Anna Panek-Kusz