Projekty

Kultura, głupcze! Wzmocnienie strategicznego partnerstwa w obszarze kultury – etap I. It’s the culture, stupid! Die Stärkung der strategischen Partnerschaft im kulturellen Bereich – Teil

Realizatorzy:

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
oraz Messe un Veranstaltungs GmbH z Frankfurtu nad Odrą

Słubice i Frankfurt nad Odrą są wspólną przestrzenią rozwoju, komunikacji, handlu i wymiany usług. Szczególną rolę w kreowaniu wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców pogranicza pełni kultura, która jako pierwsza stanowiła platformę wymiany na pograniczu polsko-niemieckim po otwarciu granic w wyniku upadku żelaznej kurtyny.

Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnej i harmonijnie zintegrowanej przestrzeni usług kulturalnych dopasowanych do potrzeb mieszkańców dwumiasta oraz podnoszących jego atrakcyjność turystyczną. Harmonijny, pozbawiony barier, rynek usług kulturalnych oraz wspólna komunikacja skierowana do mieszkańców i gości dwumiasta są podstawą wieloletniego działania, którego szerszym celem jest budowanie tolerancyjnego, otwartego społeczeństwa, żyjącego w atrakcyjnym miejscu, będącym najlepszą egzemplifikacją wartości wspieranych przez UE.

Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców dwumiasta Słubice-Frankfurt. Są to konsumenci usług kulturalnych ze Słubic i Frankfurtu oraz turyści i goście odwiedzający nasze dwumiasto z innych niż turystyczne powodów.

Bezpośrednią korzyścią działań projektowych będzie niwelowanie barier językowych, praktycznych i próba zmniejszenia barier mentalnych w dostępie do wspólnego rynku usług kulturalnych dwumiasta. Przyczyni się to do wzrostu dostępności i znajomości oferty kulturalnej po obu stronach Odry dla wszystkich grup wiekowych.

W ramach projektu wspieramy marki kulturalne dwumiasta, przygotowujemy cykliczne kampanie polsko-niemieckich wydarzeń, realizujemy transgraniczne przedsięwzięcia, organizujemy warsztaty artystyczne, które jakościowo wspierają nasze cykliczne wydarzenia.