Ogłoszenie obsługa gastronomii MSH 2023

Zestaw dokumentów do pobrania

Ogłoszenie gast. MSH 2023

Formularz oferty

Mapka lokalizacji sektora gastronomicznego

Projekt umowy

Nr działki Boisko