Skip to content

Wydarzenia

logo ig (1)

30. Finał WOŚP – 30 stycznia 2022 r.

30 stycznia 2022, 00:00
archiwalne
 

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się 30. Finał Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecz­nej Po­mo­cy, który od­bę­dzie się 30 stycz­nia 2022 r. 

Wzrok to naj­waż­niej­szy zmysł czło­wie­ka. Ja­kie­kol­wiek pro­ble­my z nim zwią­za­ne wpły­wa­ją na ogól­ny roz­wój i po­zna­wa­nie świa­ta, dla­te­go tak istot­ne jest szyb­kie stwier­dze­nie ewen­tu­al­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści i pod­ję­cie le­cze­nia, a czyn­ni­kiem nie­zbęd­nym do pra­wi­dło­wej dia­gno­zy i wdro­że­nia te­ra­pii jest no­wo­cze­sny sprzęt, któ­re­go pol­skim pla­ców­kom bra­ku­je.

Mamy już rozkład jazdy na tegoroczny finał! :) 

 

SZTAB #6346 Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, którego Szefem jest Przemysław Karg zaprasza na 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

30. Finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku na Placu Bohaterów!
W tym roku gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 👓

 

29.01.2022 r. | SOBOTA | Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

▪️14:00 Wystawa obrazów aukcyjnych w Galerii OKNO (wszystkie obrazy dostępne na naszych aukcjach allegro)
▪️14:00 Warsztaty z Galerią OKNO (obowiązują zapisy!)
▪️16:30 Występy  artystyczne: Atelier Taneczne Janicka Patrycja + WESTSIDE PEOPLE
* Podczas warsztatów i występów będzie prowadzona zbiórka do puszki WOŚP ❤️

 

30.01.2022 r. | NIEDZIELA | Lodowisko SOSiR

Od godziny 11:00 do 14:00:
▪️lodowisko za „wrzut do puszki”
▪️ognisko, grochówka
▪️gry i zabawy sportowe
▪️muzyka na żywo

 

30.01.2022 | NIEDZIELA | Pole Golfowe „Dębowa Polana”

Od godziny 11:00 do 14:00
▪️otwarty turniej golfa „Gramy dla WOŚP” (dla zaawansowanych)
▪️mini golf (dla chętnych poznania sztuki gry w golfa)
Wejście za wrzut do puszki WOŚP!

 

30.01.2022 r. | NIEDZIELA | Plac Bohaterów

Od godziny 14:00 do 17:30:
▪️występy artystyczne lokalnych artystów (niedługo zamieścimy szczegółową rozpiskę)
▪️licytacje na żywo
▪️zumba,
▪️gastronomia za „wrzut do puszki”
▪️wystawa aut i motocykli
▪️kwesta wolontariuszy
▪️17:30 Światełko do nieba🔥

 

Będzie wiele atrakcyjnych licytacji, między innymi:

▪️Trening z Pauliną Dudek (licytacja na żywo)
▪️Sukienka Sary James z Finałowego występu na Eurowizji (link do aukcji: https://allegro.pl/…/suknia-sara-james-final-eurowizji…)
Już dziś możecie wspierać z nami WOŚP, mamy swoją e-skarbonkę na którą możecie wpłacać pieniądze nie wychodząc z domu! Przyłączcie się do akcji #SMOKdlaWOŚP!
W słubickich sklepach i restauracjach możecie wrzucać pieniądze do naszych Sztabowych Puszek Stacjonarnych:
▪️Travel free, Artisan, Prowincja, Hotel, Restauracja i Market CARGO, Arkadasz (kebab), Szkoła Nauki Jazdy Agent 2, LEMO-MOTO, TELLCOM…

!!!DO ZOBACZENIA!!!

GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA I JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ