Skip to content

Wydarzenia

Cud Awangardy PL

Cud Awangardy: 30-lecie partnerstwa miast Frankfurt nad Odrą i Witebsk

26 października 2021, 23:59
archiwalne
 

Cuda awangardy – wykład, film i wystawa z okazji 30-lecia partnerstwa miast Frankfurt nad Odrą i Witebsk – 26 października 2021 roku o godz. 15:00 w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury oraz miasto Frankfurt nad Odrą / Centrum Współpracy Frankfurt-Słubice we współpracy z Polsko-Niemiecką Akademią Seniora, ARLE gGmbH oraz Witebską Grupą Roboczą zapraszają na wydarzenie Akademii Seniora w dniu 26 października 2021 roku o godz. 15:00 w sali kinowej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Prelegentem będzie Walentyna Kirillova, założycielka muzeum „Witebskie Centrum Sztuki Współczesnej” i dyrektor Witebskiego Centrum niekomercyjnego „Świat Kultur”, która wygłosi wykład „Cuda awangardy – UNOVIS – Bauhaus – Nieskończoność”, tłumaczony symultanicznie na język niemiecki i polski. Następnie odbędzie się projekcja filmu „Chagall – Malevich”.

Po tej podróży do Witebska Marca Chagalla jako kolebki impresjonizmu, zostanie otwarta wystawa „30 lat – Żyjemy w partnerstwie miast. . . mimo. . . „.

W 2021 roku mija 30 lat od podpisania umowy partnerskiej z Witebskiem, miastem partnerskim Frankfurtu na Białorusi. Był to nowy fundament istniejącego już od końca lat 60. partnerstwa, opartego na umowie o współpracy między komitetami partyjnymi okręgu Frankfurtu nad Odrą i obwodu witebskiego, wspieranego przez spotkania i przyjaźnie między mieszkańcami obu miast.

„Niestety, pandemia koronawirusa uniemożliwia obecnie wiele planowanych spotkań” – wyjaśnia Klaus Baldauf, koordynator grupy roboczej Witebsk z Frankfurtu. „Jednak w obliczu ruchów demokratycznych na Białorusi nasze myśli często są tam z naszymi partnerami roboczymi. Z zainteresowaniem śledzimy rozwój wydarzeń i mamy nadzieję, że uda się pokojowo kształtować proces demokratyzacji bez użycia siły militarnej i bez ingerencji z zewnątrz. Partnerstwo miast charakteryzuje się zaangażowaniem społeczeństwa obywatelskiego i dlatego jest odpowiednim środkiem do pielęgnowania relacji i przekazywania wartości niezależnie od politycznych warunków ramowych. „

Po tym, jak wystawa „30 lat – żyjemy w partnerstwie miast . . . pomimo . . . ” była już prezentowana w październiku 2020 r. we frankfurckim Packhofie, teraz będzie prezentowana od 26 października 2021 r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Następnie od 5 listopada będzie ją można oglądać w rozszerzonej formie w Wandelhalle w Kleist Forum. Wersja białoruska będzie prezentowana w Muzeum Sztuki Współczesnej w naszym białoruskim mieście partnerskim Witebsku od 25 listopada 2021 r.

W Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury obowiązują maski. Zapisy na wydarzenie drogą mailową na adres: smok@slubice.pl lub info@arle-ffo.de.