Skip to content

Wydarzenia

logo Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT 2020

Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT 2020

23 października 2020, 15:15
wystawy
 

logo Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT 2020Pobierz program pdf

Festiwal Nowej Sztuki – Festival of New Art  –  Festival Neuer Kunst

Ten od 11 lat organizowany w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą Festiwal opie- ra się na trzydniowym cyklu wydarzeń odbywających się od piątku do niedzieli (23–25.10.2020), na które składają się wy- stawy, performance’y, prezentacje, wykła- dy i spotkania blisko stu artystów z wielu krajów. W ramach festiwalu będzie moż- na obejrzeć dzieła z dziedziny fotografii i multimediów, ale również instalacje, grafiki oraz techniki własne.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem festiwal odbywa się w tym roku częściowo w formie wirtualnej, ale również w przestrzeni realnej. Najróżniejsze miejsca wystawiennicze zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej będą otwarte dla odwiedzających przez cały czas trwania festiwalu.

W sali kinowej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury stworzone zostanie studio festiwalowe. To tutaj odbywać się będą realne rozmowy z artystami i festiwalowe wykłady transmitowane również do Internetu, które będą docierać niemal w każdy zakątek świata.

The lAbiRynT Festival takes place in Słubice and Frankfurt/Oder for the elev- enth time. This year’s three-day event features from Friday through Sunday (23–25.10.2020) exhibitions, performanc- es, presentations, lectures and meetings with nearly one hundred artists from many different countries. On show will be mainly photographic and multi-media art works but also installations, graphic art and mixed media.

Due to the current health regulations the festival will take place both online, virtu- ally and in real places with many different exhibition venues on the Polish and the German side open to the public dur- ing the festival days.

In the SMOK cinema auditorium the fes- tival studio will be installed. From here all live artists’ talks and lectures will be streamed on the Internet so that they can be seen from nearly everywhere on the world.

Das seit 2010 jährlich in Słubice und Frankfurt (Oder) organisierte Festival basiert auf einem dreitägigen Veranstal- tungszyklus von Freitag bis Sonntag (23.– 25.10.2020), der sich aus Ausstellungen, Performances, Präsentationen, Vorträgen und Treffen mit bis zu hundert internati- onal wirkenden Künstler*innen zusam-

mensetzt. Kunstwerke aus den Bereichen Fotografie und Multimedia, aber auch Performances, Installationen, Grafik und eigene Techniken sind hier zu finden.

Das Festival findet coronabedingt dieses Jahr teilweise im virtuellen Raum und teilweise im realen Raum statt. Die ver- schiedenen Ausstellungsorte auf deut- scher und polnischer Seite werden ganz- tags geöffnet sein.

Im Kinosaal des Słubicer Kulturhaus wird ein Festivalstudio eingerichtet. Hier wer- den reale Gespräche mit Künstler*innen stattfinden, die neben den Vorträgen auch live ins Internet gesendet werden und somit die ganze Welt erreichen.