Skip to content

Wydarzenia

MINIATURA - STRONA WWW

Lubuski Festiwal Piosenki

20 marca 2024, 10:00
przeglądy
 

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury kolejny raz jest organizatorem eliminacji powiatowych Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE, które odbędą się 20 marca 2024 r. o godzinie 10:00.

Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Lubuski Festiwal Piosenki realizowany jest w czterech kategoriach wiekowych z uwzględnieniem podziału na solistów/duety oraz grupy wokalne i wokalno-instrumentalne.

Soliści i duety są przydzielani do kategorii wiekowej wg kryterium:
I kategoria wiekowa: od 6 do 9 roku życia (roczniki 2015 – 2018);
II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2012 – 2014);
III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2009 – 2011);
IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (roczniki 2005 – 2008).

Dla solistów i duetów obowiązuje wspólna kategoria wiekowa.

Grupy wokalne i wokalno-instrumentalne stanowią osobną kategorię bez podziału na kategorie wiekowe, ale wiek członków zespołu musi mieścić się w ramach kategorii wiekowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 marca 2024 r.!

  • Link do formularza zgłoszeniowego dla Uczestników Lubuskiego Festiwalu Piosenki: https://forms.gle/MWbGKWG34kroJLcq5
  • Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie RCAK.

Przegląd powiatowy odbędzie się stacjonarnie, 20 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury.