Skip to content

Wydarzenia

PRO ARTE ZDJ

Lubuski Konkurs Plastyczny

5 marca 2024, 12:00
przeglądy
 
Lubuski Konkurs Plastyczny jest elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2024 realizowanego w województwie lubuskim, zwanego dalej PRO ARTE 2024. Zapraszamy do twórczego działania!
Skrócone wytyczne etapu powiatowego:
Termin zgłoszeń i przyniesienia prac sekretariatu SMOK:  29.02.2024 r. (czwartek)
Miejsce: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
KATEGORIE WIEKOWE:
  • I kategoria wiekowa: 7-9 lat (rocznikowo),
  • II kategoria wiekowa: 10-12 lat (rocznikowo),
  • III kategoria wiekowa: 13-15 lat (rocznikowo),
  • IV kategoria wiekowa: 16-19 lat (rocznikowo).
TEMATY PRAC NA ETAPIE POWIATOWYM:
Temat prac na etapie powiatowym, wspólny dla wszystkich kategorii wiekowych, brzmi: „Barwy olimpijskie. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.” Wyzwanie, wytrwałość i dążenie do wyznaczonych celów. Przedstaw w swojej pracy codzienne zmagania, pokonywanie przeszkód i przeciwności, nawiązując do trudu, jaki muszą włożyć olimpijczycy. Weź pod uwagę także kolory na olimpijskiej fladze.
Prosimy o dostarczenie pracy plastycznej: nieprezentowanej w innych konkursach, w formacie A4 lub A3 lub A2, zgodnej z powyższym tematem konkursu, wykonanej samodzielnie przez Uczestnika.
Prosimy o podpisanie prac na odwrocie: imię i nazwisko Uczestnika, rok urodzenia Uczestnika, kategoria wiekowa, nazwa Placówki delegującej oraz imię i nazwisko Opiekuna.
Prosimy o dostarczenie podpisanej zgody RODO razem z pracą plastyczną -> POBIERZ zgodę RODO <- lub przesłanie scanem na adres mailowy:  promocja@smok.slubice.pl  do organizatora Przeglądu Powiatowego.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Lubuskiego Konkursu Plastycznego – dostępnym pod tym linkiem -> REGULAMIN LKP 2024 <- oraz na -> stronie Operatora Programu PRO ARTE 2024 <-
POWODZENIA!