Skip to content

Wydarzenia

plakat_2

Wernisaż wystawy Myślenie fotograficzne – moment Zamiast słów fotografia / Skojarzenie i odpowiedź

5 marca 2021, 18:00
wystawy
 
Serdecznie zapraszamy 5.03.2021 o godz. 18.00 do Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na wernisaż wystawy pt „Myślenie fotografią”
Myślenie fotograficzne – moment
Zamiast słów fotografia / Skojarzenie i odpowiedź
Zapraszałam do zabawy fotografią. Podjęcia wizualnego wyzwania w formie rozmowy, dyskusji dialogu opartego na obrazie. Zamiast tysiąca słów fotografia, która wyzwala emocje, skojarzenie, która jest jak wyzwanie, zapytanie, stwierdzenie, na które należy odpowiedzieć obrazem będącym do niej odniesieniem, czy tez kontrą. Bo przecież poruszane w dyskusji wątki nie zawsze są jednoznaczne, oczywiste, proste. Uczyliśmy się myśleć i podejmować dyskurs przy pomocy fotograficznego obrazowania. Dla przykładu: jeśli pokażemy zdjęcie deszczu, to na jaką odpowiedź możemy liczyć? Czy na inny deszcz, czy może na jedną kroplę, a może na tęczę, która powstaje w czasie deszczu? Może ktoś zwróci uwagę na problem suszy albo na układ elementów składających się na kompozycję? Możliwości jest wiele, obrazów tysiące. Na warsztatach budowaliśmy relacje zarówno te międzyludzkie, jak i fotograficzne, poznawaliśmy się poprzez fotografie. Powstały dłuższe projekty, wielowątkowe dyskusje i chwilowe wyznania. Ważna była również chęć rozwoju i ciekawość świata. Na koniec obraz spotkał się ze słowem.
PS A wy? Jeśli pokażę wam zdjęcie zielonej kartki, jaką przygotujecie mi odpowiedź…? Na wasze odpowiedzi czekam pod mailem: anna@galeriaokno.pl
Prace fotograficzne powstały w ramach Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT (2020), na autorskich warsztatach Anny Panek-Kusz
Autorzy dialogów:
Anna Łysiak – Katarzyna Skubisz
Marzena Tatarska – Dorota Nowak
Emilia Kusz-Agnieszka Dubacka
Małgorzata Goroch – Eberhard Staar
Karolina Konczyńska – Tomasz Fedyszyn
Witold Cholewa – Beata Łysiak
Natalia Janczycka – Emilia kusz
Sławomir Janicki – Dariusz Olechno
Tomasz Fedyszyn – Anna Panek-Kusz
Witold Cholewa – Tomasz Fedyszyn
Agnieszka Dubacka Natalia Janczycka
Dariusz Olechno Małgorzata Goroch
Dialog to generalnie rozmowa dwóch osób. A sposobów porozumiewania się jest mnóstwo. Jaskiniowcy stworzyli pismo obrazkowe. Indianie przekazywali informacje znakami dymnymi. W końcu wynaleziono papier. Dziś, nikt już (prawie) nie wysyła listów papierowych. Do rozmów służy smartfon i komunikatory. Czy w XXI w. można porozmawiać w inny sposób? Okazuje się, że tak. My spróbowaliśmy porozmawiać obrazkami. A obrazkami tymi były fotografie. Zajrzyjcie w nasze rozmowy i… jeśli chcecie, zabawcie się w dialog obrazkowy.
Dariusz Olechno (uczestnik spotkań fotograficznych)
DE
Wir laden Sie am 05.03.2021 zu 18 Uhr herzlich ein, die Galerie OKNO des
Słubicer Kulturzentrums SMOK für die Vernissage mit dem Titel
„Fotografisches Denken” zu besuchen.
Fotografisches Denken – der Moment
Fotografie statt Worte / Assoziation und Antwort.
Ich habe zu einem fotografischen Spiel eingeladen. Eine Herausforderung in Form eines visuellen Gespräches anzunehmen. Eine Diskussion auf der Grundlage von Bildern zu führen. Statt tausender Worte nur Fotografie, die Emotionen und Assoziationen auslöst. Fotografische Aussagen oder Fragen, auf ein Bild wird mit einem Bild geantwortet. Schließlich sind die in einer Diskussion besprochenen Themen nicht immer eindeutig, offensichtlich, einfach. Wir haben im Workshop gelernt, mithilfe der fotografischen Abbildung zu denken und den Diskurs aufzunehmen. Wenn wir zum Beispiel ein Bild von Regen zeigen, können wir mit welcher Antwort rechnen? Mit einem anderen Regen, oder vielleicht nur einem Tropfen, oder mit einem Regenbogen. Vielleicht wird jemand auf das Problem von Dürren verweisen, oder auf die Anordnung der Elemente, aus denen die Komposition besteht? Es gibt viele Möglichkeiten und tausende Bilder. Während des Workshops bauten wir Beziehungen sowohl innerhalb der Fotografie als auch zwischenmenschlich auf, wir lernten uns mittels der Fotografien kennen. Es entstanden längere Projekte, themenreiche Diskussionen und zeitweilige Offenbarungen. Wichtig war der Wunsch nach Entwicklung und die Neugier auf die Welt. Am Ende traf das Bild auf das Wort.
PS.: Und Sie? Wenn ich Ihnen ein Bild eines grünen Blattes Papier zeige, welche Antwort bereiten Sie mir vor? Ich warte auf Ihre Antworten unter der Adresse anna@galeriaokno.pl.
Die Fotoarbeiten entstanden im Rahmen der Akademie für Fotografie und Multimedien lAbiRynt (2020) in Workshops mit Anna Panek-Kusz
Ein Dialog ist grundsätzlich betrachtet das Gespräch zweier Leute. Möglichkeiten der Verständigung gibt es zahlreiche. Höhlenmenschen schufen die Bildschrift. Indianer übermittelten Rauchzeichen. Schließlich erfand man das Papier. Heutzutage verschickt (fast) niemand mehr Briefe in Papierform. Für Gespräche dienen Smartphone und Messenger. Lässt sich im 21. Jhd. auf andere Weise kommunizieren? Wie sich zeigt, ja. Wir haben ausprobiert, mittes Bildern in Form von Fotografien zu kommunizieren. Diese Bilder waren Fotografien. Schauen Sie in unsere Gespräche herein und… wenn Sie wollen, spielen Sie diesen Bilderdialog mit.
Dariusz Olechno